CAST
CAT

Aquest web utilitza cookies, pròpies i de tercers, per recopilar informació estadística sobre la teva navegació i per poder oferir-te una òptima navegació a nivell tècnic. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. OK | Més informació
Avís legal app
Darrera actualització: 13/05/2015
Introducció
Aquest avís regula les condicions d'ús que han de ser observades i respectades pels usuaris de l'app Magma Agenda de Mallorca (d'ara endavant: l'app). És important llegir-lo atentament, ja que el fet d'accedir i utilitzar l'app implica que l'usuari (tot aquell que hi accedeixi o l'utilitzi) ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen. Si l'usuari no està d'acord amb aquestes condicions, haurà d'abstenir-se d'accedir i utilitzar l'app.
Informació general
En compliment de la LSSI, i altra legislació complementària, s'informa que el titular de l'app és CREATIFF SOLUTIONS C.B. (d'ara endavant: CREATIFF SOLUTIONS), les dades de contacte de la qual l'’usuari podrà trobar en el web www.publicaenmagma.com.
Condicions d'ús
L'usuari:
 • Pot descarregar gratuïtament l'app a través de les plataformes App Store i Google Play, així com accedir-hi i utilitzar-la sempre que accepti íntegra, expressa i sense reserves aquestes condicions d'ús, vigents en el moment de l'accés.
 • Ha d'accedir a l'app d'acord amb la bona fe, les normes d'ordre públic establertes i aquestes condicions d'ús.
 • Ha d'utilitzar l'app sota la seva pròpia i exclusiva responsabilitat, i respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que causi a tercers o a CREATIFF SOLUTIONS.
 • Té expressament prohibida la utilització dels continguts publicats a l'app per realitzar-ne una explotació comercial.
 • Accepta que, en descarregar noves actualitzacions de l'app, CREATIFF SOLUTIONS pugui revisar, modificar, completar o eliminar informació, serveis o recursos d'aquesta sense avís previ.
Drets de propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual i industrial de les imatges i textos que apareixen a l'app pertanyen als seus titulars, cessionaris o llicenciataris, i la seva publicació a la mateixa es realitza amb caràcter exclusivament informatiu (per als usuaris) i promocional (per als titulars, cessionaris o llicenciataris). CREATIFF SOLUTIONS és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la resta de continguts de l'app (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, la imatge gràfica, el logotip, el nom comercial, el disseny, l'arquitectura de navegació i els codis font).
Limitació de la responsabilitat
CREATIFF SOLUTIONS, a través de l'app, tracta d'oferir informació útil i de qualitat sobre actes culturals realitzats a l'illa de Mallorca, per tal que els usuaris en puguin fer un ús racional i atendre les seves necessitats d'informació.
Això no obstant, i malgrat CREATIFF SOLUTIONS treballa amb la màxima diligència en la prestació dels seus serveis, tots els continguts informatius que apareixen a l'app provenen de tercers. Per aquesta raó, CREATIFF SOLUTIONS no es responsabilitza de:
 • La continuïtat dels continguts publicats a l'app.
 • La licitud, fiabilitat, veracitat i exactitud d'aquests continguts.
 • L'existència d'errors o d'omissions en la informació publicada.
 • Els canvis que es produeixin sobre aquesta informació (incloent-hi cancel·lacions).
 • La durada dels actes publicats (la informació publicada és aproximada).
 • L'existència de despeses de distribució addicionals als preus publicats.
 • El contingut, condicions d'ús, polítiques de confidencialitat, virus informàtics, danys o pèrdues causades per llocs web enllaçats a l'app.
Així mateix, CREATIFF SOLUTIONS tampoc es responsabilitza de la integritat, precisió i exactitud de l'app quan existeixin problemes tècnics amb Internet, de transmissió de dades o quan, contra la seva voluntat i els sistemes de seguretat establerts, tercers puguin alterar o manipular l'app.
Accions legals
CREATIFF SOLUTIONS es reserva el dret a exercitar les accions penals i/o civils previstes en la llei, amb exigència d'indemnització dels danys i perjudicis, així com de les despeses judicials i extrajudicials que es causin (inclosos honoraris d'advocat/s), contra aquells que:
 • Reprodueixin, ja sigui de manera total o parcial (fins i tot citant la font), qualsevol dels continguts publicats a l'app.
 • Infringeixin els drets de persones i/o entitats amb drets protegits per la Llei de propietat intel·lectual, Llei de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Llei de marques, Llei general de publicitat, Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris (estatal o autonòmica), Llei de competència deslleial, Llei de condicions generals de contractació i Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, entre d'altres.
 • Accedeixin, alterin o manipulin la configuració de l'app i/o els seus sistemes de seguretat.
Jurisdicció
Les relacions establertes entre CREATIFF SOLUTIONS i l'usuari es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol acció legal, litigi o procediment que pogués sorgir entre CREATIFF SOLUTIONS i l'usuari, en relació amb aquest avís, es sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca, amb renúncia expressa al propi fur o al que, en el seu cas, pogués correspondre.
Canvis en aquest avís legal
CREATIFF SOLUTIONS es reserva el dret a revisar i actualitzar aquests avís en qualsevol moment i sense necessitat de comunicar-ho prèviament. En seguir accedint i utilitzant l'app, després de qualsevol actualització, s'entendrà que l'usuari accepta aquestes modificacions.


© CREATIFF SOLUTIONS C.B.
Passeig del Rei núm. 2 – 1er
07190 Esporles (Illes Balears)
E57808131