CAST
CAT

Aquest web utilitza cookies, pròpies i de tercers, per recopilar informació estadística sobre la teva navegació i per poder oferir-te una òptima navegació a nivell tècnic. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. OK | Més informació
Condicions d'ús
Darrera actualització: 13/08/2015

AQUEST CONTRACTE REGIRÀ L'ÚS QUE VOSTÈ FACI D'AQUEST WEB.

CREATIFF SOLUTIONS C.B. (d'ara endavant: CREATIFF SOLUTIONS) és titular i administradora del Web www.publicaenmagma.com i de l'aplicació per a dispositius mòbils (d'ara endavant: app) Magma Agenda de Mallorca (marca registrada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques), disponible a través d'App Store i Google Play.

CREATIFF SOLUTIONS li concedeix l'accés i ús a aquest Web amb la condició que accepti aquestes condicions d'ús. Si no les accepta no podrà accedir ni utilitzar aquest Web. Tampoc no podrà interferir en els sistemes de seguretat del Web, ni fer un ús inadequat d'aquest, ni dels recursos del sistema, servei o xarxes connectades al Web o accessibles a través d'aquest. Només podrà utilitzar el Web amb finalitats legals.

Així mateix, CREATIFF SOLUTIONS es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a aquest Web, sense necessitat d'avís previ, als usuaris que incompleixin aquestes condicions d'ús.
Publicació d'actes per categories a l'app
En utilitzar aquest Web, vostè:
 • Ha de registrar-se com a usuari per poder accedir als serveis de publicació disponibles, facilitant de manera correcta i completa les DADES DE COMPTE i DADES DE CONTACTE sol·licitades en el moment de formalitzar el seu registre. En cas de produir-se qualsevol modificació sobre aquestes DADES DE COMPTE i/o DADES DE CONTACTE, haurà de comunicar-ho immediatament a CREATIFF SOLUTIONS actualitzant les seves dades a través d'aquest Web.
 • Ha de ser major d'edat. CREATIFF SOLUTIONS no controla la veracitat de les seves dades personals i no es responsabilitza en cap cas de l'ús fraudulent que pugui realitzar dels serveis disponibles en aquest Web.
 • Pot realitzar publicacions d'actes a l'app Magma Agenda de Mallorca, mitjançant els recursos disponibles en aquest Web. Qualsevol publicació que se sol·liciti de forma diferent (per exemple, via telefònica o mitjançant correu electrònic) no serà acceptada sense acord previ de les parts.
 • Ha de permetre la publicació a l'app Magma Agenda de Mallorca de tots els actes (la qual cosa inclou tant informació com material gràfic) que CREATIFF SOLUTIONS obtingui a través de www.publicaenmagma.com, de conformitat amb aquestes condicions d'ús. CREATIFF SOLUTIONS no es responsabilitza de la informació i/o material gràfic que vostè o qualsevol tercer depositi en aquest Web per a la seva posterior publicació a l'app Magma Agenda de Mallorca, ni dels perjudicis (s'inclouen danys econòmics materials i morals i qualsevol tipus de despeses judicials o extrajudicials i indemnitzacions) que es causin a altres persones i/o entitats per aquesta informació i/o material gràfic. CREATIFF SOLUTIONS tampoc no adquireix cap responsabilitat per la infracció que pugui efectuar, en realitzar qualsevol publicació, dels drets de persones i/o entitats amb drets protegits per la Llei de propietat intel·lectual, Llei de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Llei de marques, Llei general de publicitat, Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris (estatal o autonòmica), Llei de competència deslleial, Llei de condicions generals de contractació i Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, entre d'altres. Així mateix, CREATIFF SOLUTIONS es reserva el dret a denegar o retirar la publicació de qualsevol acte, part de la seva informació o material gràfic que consideri il·lícit, que atempti contra l'ordre públic establert o contra les disposicions legals esmentades anteriorment i qualsevol altres.
 • Es compromet a que qualsevol publicació que realitzi a l'app Magma Agenda de Mallorca, a través d'aquest Web, haurà d'oferir informació útil i veraç, exclusivament sobre actes o activitats de caràcter cultural realitzats a l'illa de Mallorca, i haurà d'estar redactada en castellà o català. CREATIFF SOLUTIONS no controla la veracitat de les seves publicacions i no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts publicats a l'app Magma Agenda de Mallorca, així com tampoc la seva exactitud, i es reserva el dret a denegar o retirar la publicació de qualsevol acte o destacat que ofereixi informació manifestament errònia, confusa o que consideri incompatible amb la seva línia editorial.
 • Consent que CREATIFF SOLUTIONS realitzi les correccions i traduccions oportunes de la informació dels actes que obtingui a través d'aquest Web, per a la seva posterior publicació a l'app Magma Agenda de Mallorca. Depenent de l'idioma en el qual faciliti la informació de la seva publicació (castellà o català), CREATIFF SOLUTIONS realitzarà la corresponent traducció perquè els seus actes estiguin disponibles en els dos idiomes i realitzarà les correccions necessàries quan existeixi algun error o aquesta traducció sigui incorrecta. CREATIFF SOLUTIONS no assumeix els errors o faltes ortogràfiques que puguin aparèixer en la informació de les seves publicacions, quan la responsabilitat no sigui seva.
 • Pot incloure enllaços Web que resultin útils i complementin la informació dels actes que publiqui a l'app Magma Agenda de Mallorca a través d'aquest Web. CREATIFF SOLUTIONS no es fa responsable del contingut, condicions d'ús, polítiques de confidencialitat, danys o pèrdues causades per webs enllaçats per vostè a l'app Magma Agenda de Mallorca, a través de www.publicaenmagma.com, ni controla ni garanteix l'absència de virus informàtics en aquests.
 • Pot publicar actes a l'app Magma Agenda de Mallorca de manera gratuïta, sempre que la seva durada màxima no excedeixi els 30 dies naturals i sempre que la seva data d'inici sigui, com a mínim, 4 dies naturals després de la data de confirmació de publicació i la seva data de finalització sigui, com a màxim, 33 dies naturals després de la data de confirmació de publicació. Una vegada confirmada la publicació d'un acte, CREATIFF SOLUTIONS disposa de 4 dies naturals per publicar els seus actes a l'app Magma Agenda de Mallorca. Qualsevol acte serà eliminat de l'app Magma Agenda de Mallorca a les 23:59h del mateix dia en el qual vostè hagi indicat la finalització de l'acte. CREATIFF SOLUTIONS no garanteix que la xarxa de transmissió estigui operativa en tot moment, ni es responsabilitza dels possibles retards que puguin produir-se en la publicació dels seus actes quan siguin ocasionats pel mal funcionament de la xarxa. En cas de produir-se una transmissió incompleta o incorrecta de la informació i/o material gràfic dipositats en aquest Web per a la seva posterior publicació a l'app Magma Agenda de Mallorca, vostè haurà d'informar a CREATIFF SOLUTIONS i tornar a facilitar la informació i/o material gràfic necessaris per completar la seva publicació.
 • No pot eliminar cap de les publicacions que hagi realitzat a l'app Magma Agenda de Mallorca a través d'aquest Web, ni interferir en l'ordre de publicació dels actes i destacats que apareguin publicats. Totes les publicacions, amb independència de la categoria o de les categories en les quals hagin estat classificades, apareixeran ordenades per data (primer) i per ordre alfabètic de títol (segon).
 • Accepta, en PUBLICAR ACTE, que CREATIFF SOLUTIONS publiqui tota la informació i material gràfic que obtingui a través d'aquest Web a la categoria o subcategoria de l'app que vostè hagi indicat.
Accions de màrqueting
Amb la finalitat de realitzar accions publicitàries i promocionals relacionades amb l'app Magma Agenda de Mallorca, vostè concedeix a CREATIFF SOLUTIONS el permís per utilitzar el seu nom i imatge, així com qualsevol publicació (inclou informació i material gràfic) que realitzi a l'app Magma Agenda de Mallorca a través d'aquest Web, sense cap tipus de contraprestació econòmica. Així mateix, CREATIFF SOLUTIONS es reserva el dret a modificar part de la informació i/o substituir el material gràfic de qualsevol acte que hagi estat publicat a l'app Magma Agenda de Mallorca a través d'aquest Web, per tal d'adaptar el seu contingut a les accions de màrqueting realitzades.
Actualització d'aquest Web i de l'app Magma Agenda de Mallorca
CREATIFF SOLUTIONS no garanteix l'exactitud, precisió i integritat del Web www.publicaenmagma.com i de l'app Magma Agenda de Mallorca, en cas de realitzar-se qualsevol tipus d'actualització. Vostè assumirà la càrrega de comprovar que les actualitzacions responen al servei sol·licitat. CREATIFF SOLUTIONS podrà revisar, completar o eliminar informació (la qual cosa inclou la relacionada amb els preus presentats a www.publicaenmagma.com), serveis o recursos d'aquest Web i de l'app i es reserva el dret a realitzar aquestes modificacions sense necessitat de comunicar-ho prèviament a qui fins al moment hagi visitat www.publicaenmagma.com, hagi descarregat l'app Magma Agenda de Mallorca o ho faci en el futur.
Software d'Internet o virus informàtics
Per problemes tècnics amb Internet, amb software d'Internet o per problemes de transmissió, algunes còpies de dades contingudes en aquest Web podrien contenir errors o resultar incompletes. Així mateix, existeix la possibilitat que es descarreguin de manera inadvertida d'aquest Web virus informàtics.
CREATIFF SOLUTIONS no assumirà cap tipus de responsabilitat en cas que algun software, virus informàtic o altres arxius corruptes infectin o modifiquin el seu equip informàtic o qualsevol instal·lació com a resultat de l'ús que vostè faci de www.publicaenmagma.com. CREATIFF SOLUTIONS li recomana instal·lar un software antivirus.
Protecció de dades personals
CREATIFF SOLUTIONS manifesta el màxim respecte i atorga una gran importància a les seves dades personals. CREATIFF SOLUTIONS manté una política de confidencialitat sobre dades personals en la qual s'estableix, principalment, l'ús que CREATIFF SOLUTIONS fa de les dades de caràcter personal, s'informa detalladament de les circumstàncies essencials d'aquest ús i de les mesures de seguretat que s'apliquen a les seves dades de caràcter personal per evitar que tercers no autoritzats puguin accedir a aquestes.
Duració, finalització i efecte de la finalització d'aquest contracte
Aquest contracte tindrà vigència indefinida tret que qualsevol de les parts (CREATIFF SOLUTIONS i/o vostè) doni per acabada aquesta relació contractual.
CREATIFF SOLUTIONS es reserva el dret a donar per acabat aquest contracte amb vostè, així com a denegar-li o retirar-li l'accés a www.publicaenmagma.com (cancel·lant el seu compte d'usuari), sense necessitat d'avís previ, en cas d'inactivitat prolongada per la seva part respecte de la utilització d'aquest Web o en cas que incompleixi de manera parcial o total aquestes condicions d'ús.
Vostè podrà, en qualsevol moment i sense cap tipus de justificació, donar per finalitzat aquest contracte amb CREATIFF SOLUTIONS i sol·licitar la baixa com a usuari de www.publicaenmagma.com. Per a això haurà d'enviar un correu electrònic a datos@publicaenmagma.com (especificant en el tema BAIXA USUARI) o un escrit dirigit a CREATIFF SOLUTIONS C.B., Passeig del Rei núm. 2 – 1er, 07190 Esporles (Illes Balears). En qualsevol cas, CREATIFF SOLUTIONS li sol·licitarà una còpia del seu DNI o Passaport abans de procedir a la seva baixa com a usuari.
Una vegada finalitzat aquest contracte:
 • El seu compte d'usuari serà cancel·lat i el seu nom d'usuari i contrasenya es desactivaran.
 • Les seves dades personals (inclou DADES DE COMPTE i DADES DE CONTACTE) seran eliminades de la base de dades de la qual és titular CREATIFF SOLUTIONS.
 • CREATIFF SOLUTIONS, amb l'objectiu de realitzar accions publicitàries i promocionals relacionades amb l'app Magma Agenda de Mallorca, podrà seguir fent ús del seu nom i imatge, així com dels actes (inclou informació i material gràfic) que hagi publicat a l'app Magma Agenda de Mallorca a través d'aquest Web, sense cap tipus de contraprestació econòmica. CREATIFF SOLUTIONS també podrà modificar part de la informació i/o substituir el material gràfic de qualsevol acte i/o destacat que hagi publicat a l'app Magma Agenda de Mallorca a través d'aquest Web, amb la finalitat d'adaptar el seu contingut a les accions de màrqueting realitzades.
Accions legals
Aquest contracte es regirà per la legislació espanyola. Qualsevol acció legal, litigi o procediment que pogués sorgir entre CREATIFF SOLUTIONS i vostè, en relació amb aquest contracte, es sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca, amb renúncia expressa al propi fur o al que, en el seu cas, pogués correspondre.
Així mateix, CREATIFF SOLUTIONS es reserva el dret a exercitar les accions penals i/o civils previstes en la llei, amb exigència d'indemnització dels danys i perjudicis, així com de les despeses judicials i extrajudicials que es causin (inclosos honoraris d'advocat/s), contra aquells que:
 • En depositar informació i/o material gràfic en www.publicaenmagma.com per a la seva posterior publicació a l'app Magma Agenda de Mallorca, vulnerin els seus drets i/o els de les persones i entitats amb drets protegits per la Llei de propietat intel·lectual, Llei de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Llei de marques, Llei general de publicitat, Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris (estatal o autonòmica), Llei de competència deslleial, Llei de condicions generals de contractació i Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, entre d'altres.
 • Reprodueixin, ja sigui de manera total o parcial (fins i tot citant la font), qualsevol dels continguts publicats a l'app Magma Agenda de Mallorca i en aquest Web.
 • Interfereixin en els sistemes de seguretat d'aquest Web, facin un ús inadequat d'aquest o dels recursos del sistema, serveis o xarxes connectades al Web o accessibles a través d'aquest.
Indemnització
Vostè es compromet a eximir a CREATIFF SOLUTIONS de les conseqüències de l'incompliment que vostè realitzi d'aquestes condicions d'ús i de qualsevol ús que realitzi d'aquest Web. Vostè haurà de cooperar totalment amb CREATIFF SOLUTIONS en la defensa de qualsevol reclamació, acció o assumpte que afecti de manera conjunta les dues parts (CREATIFF SOLUTIONS i vostè).
Canvis en aquestes condicions d'ús
CREATIFF SOLUTIONS es reserva el dret a revisar i actualitzar aquestes condicions d'ús en qualsevol moment i sense necessitat de comunicar-ho prèviament. Si existeix alguna modificació relacionada amb aquest document serà informat mitjançant un correu electrònic. Vostè es compromet a revisar aquestes condicions d'ús sempre que visiti www.publicaenmagma.com. En seguir accedint i utilitzant aquest Web després de qualsevol modificació, s'entendrà que vostè accepta aquestes modificacions.
Contacte
Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquest Web o les seves condicions d'ús, pot telefonar al 971 611 978 o bé enviar un correu electrònic a info@publicaenmagma.com.


© CREATIFF SOLUTIONS C.B.
Passeig del Rei núm. 2 – 1er
07190 Esporles (Illes Balears)
E57808131